A tűzijátékok  összetevői

A pirotechnikai termékek, tágabb értelemben a robbanóanyagok kategóriájába tartoznak.

Maga a pirotechnikai termék, olyan eszköz, mely pirotechnikai elegyet vagy elegyeket tartalmaz, és működése során előre meghatározott speciális hatást fejt ki: láng, fény, hő, füst, köd, vagy dinamikai hatást.

Ebben a fejezetben Szabó János okleveles tűzvédelmi mérnök írása található.