A tűzijátékok  összetevői

A pirotechnikai termékek, tágabb értelemben a robbanóanyagok kategóriájába tartoznak.

Maga a pirotechnikai termék, olyan eszköz, mely pirotechnikai elegyet vagy elegyeket tartalmaz, és működése során előre meghatározott speciális hatást fejt ki: láng, fény, hő, füst, köd, vagy dinamikai hatást.

Ebben a fejezetben Szabó János okleveles tűzvédelmi mérnök írása található.

Pirotechnikai elegyek:

A pirotechnikai termékek töltetei a pirotechnikai elegyek, olyan alkotórészek, vegyületek keveréke, melyek önmagukban hordozzák az égéshez szükséges oxigént és az égő anyagot finoman elporított formában.

Lángszínező anyagok:

Lángszínezőként olyan fémsókat használnak, amelyek kationjai könnyen gerjeszthetőek és jellemző hullámhosszúságú fényt bocsátanak ki. A fény színe a hullámhosszától függ. A látható fényt 380-780 nanométeres elektromágneses su-gárzás alkotja. A legnagyobb hullámhosszú látható fényt vörösnek a legkisebbeket ibolyaszínűnek látjuk. Egy izzó test akkor látszik fehérnek, ha a teljes látható színképtartományban sugároz. Ha a kisugárzott fény legnagyobb része egy szűkebb tartományba esik, akkor a színe is ennek megfelelő lesz.

Adalékanyagok:

Az adalékanyagok egy része bizonyos látvány, hatás eléréséhez, másik részük a rendeltetésszerű működéshez szükséges:

A pirotechnikai elegyek alkotórészei

Az elegyek 5 fő alkotórészből állnak, úgymint oxidálóanyag, égőanyag, kötő-anyag, lángszínező anyag, adalékanyag.

A pirotechnikai elegyek fajtái halmazállapot és működés szerint:

Pirotechnikai anyagok égése

Elvileg a pirotechnikai elegyek égési folyamata nem különbözik lényegesen a közönséges égéstől. A pirotechnikai elegy jól összekevert szilárd vegyületeket, oxigénforrásként oxidálóanyagot valamint redukálóanyagot (égőanyagot) tartalmaz. A gyulladás akkor történik meg, amikor valamilyen energiaforrás (láng, súrlódás, ütődés, szikra, magas hőmérséklet, stb.) a pirotechnikai elegy alkotórészeinek kötéseit felbontja. Ennek következtében újabb, stabilabb kötések alakulnak ki, és energia szabadul fel. Ha ez az energia elégséges a keverék következő rétegének aktiválásához, a reakció folytatódik. Ha azonban az energia a környezetben elnyelődik, vagy mennyisége nem elegendő a szomszédos réteg aktiválásához, a reakció leáll.

Kötőanyagok:

A pirotechnikai elegyek szilárdságának növelésére, a tölthetőség egyenletességének javítására, az alkotórészek összefogására, a fajtázódás (kikeveredés) elkerülésére használják a kötőanyagokat.

Követelmény, hogy égőanyagként is jó legyen, mechanikai szilárdsága megfeleljen, ne befolyásolja az oxidáló és égőanyag keverékének tulajdonságát.

A leggyakrabban alkalmazott kötőanyagok a természetes vagy mesterséges gyanták, dextrin, keményítősellak, iditol, vízüveg, PVC, NC (nitro-cellulóz).

Égőanyagok

Az égőanyagokkal szemben támasztott követelmények:
- könnyen és kevés oxigénnel oxidálódjon;
- stabil legyen;
- ne legyen mérgező;
- elegendő hőhatásuk legyen;
- könnyen aprítható legyen.